PERSONALUTVECKLING, LEDARSKAP OCH COACHNING

Till Lars Losviks kärnområden hör personalutveckling, ledarskap och coaching för ledare och elitidrottare. Lars kan även fungera som moderator på din konferens och kan ge tillställningen ett extra lyft.

 

Klicka på den rubrik du är intresserad av för att läsa mer om hur Lars kan hjälpa ditt företag.

I nuläget görs en hel del föreläsningar som webinarer, bandade föreläsningar eller online coachning. Ta kontakt så skräddarsyr vi en digital lösning för dig!

 

FÖRELÄSNINGAR, UTBILDNINGAR, COACHNING OCH KONSULTERING

MOTIVERA OCH STIMULERA DIN PERSONAL

Lars Losviks föreläsningar bygger på att motivera och stimulera ledare och medarbetare till arbetsmotivation med ett starkt fokus på verksamhetens syfte. Föreläsningarna bygger på forskning inom ämnet, är positiva, glada, humoristiska och framför allt fyllda med praktiska exempel och tips på hur just ditt företag eller din organisation kan utveckla sin verksamhet.

LARS INSPIRERAR OCH MOTIVERAR OAVSETT BRANSCH!

Lars har under åren som föreläsare inspirerat människor inom hundratals olika branscher. Lars Losvik har föreläst för företag och organisationer som Scandic Hotels, Statoil barnehager, Viking Line, Andelsbanken, Nordea, Vasa Centralsjukhus, Ekeri, Mirka, Stockholm stad och skolor som exempelvis Topelius gymnasiet. Se fler referenser här. 

Alla föreläsningar skräddarsys enligt kundens önskemål och kan utföras som event, kick off och inspirationsföreläsningar eller med inslag av grupparbeten. Utöver föreläsningar håller Lars också utbildningar på 1-6 dagar. 

VAD ÄR PEDAGOGISKT LEDARSKAP? 

Pedagogiskt ledarskap handlar om att stimulera till utveckling, inlärning och nytänkande så att all personal tillsammans bidrar till företagets framgång. Att tillämpa pedagogiskt ledarskap inom företag leder till bättre kommunikation, motiverade arbetstagare och framgång hos företaget. 

AKTUELLT

Behöver du hjälp med att hantera företaget under den krissituation som råder i samhället just nu? Jag kan hjälpa dig genom mitt nya konsulteringskoncept Online Consulting. 

Så här går det till: 

✔️Kontakta mej via mejl eller telefon 

✔️Kartläggande möte – GRATIS och förbinder dej inte till något

✔️Skall vi köra? Bra, vi bokar in nästa träff och kavlar upp ärmarna

✔️Konsultationen sker via Skype, Google Hangouts, Microsoft Teams, Zoom eller telefon

✔️Efter konsulteringen (60 min x 3) får du en sammanfattning av våra möten.

*All konsultation är konfidentiell

Pris för en konsultationshelhet: 3 x 60 min = 590€ + moms

annons 1-100.jpg

Helhet 1

Kommunikation, ledarskap och laganda i krissituationer

Hur kommunicera internt med sina medarbetare?

Hur kommunicera med kunder, banker och långivare?

System för att vara proaktiv

Vem sköter vad i organisationen

Att ha fokus på uppgiften, producera och vidareutveckla

Få alla att ta en för laget

Att må bra under osäkra tider

annons 3-100.jpg

Helhet 2

Att driva företag i utmanande tider

Krishantering

Hur ta hand om sig själva och sina medarbetare på bäst sätt?

System för att vara proaktiv

Vem sköter vad i organisationen

Att ha fokus på uppgiften, producera och vidareutveckla

annons 2-100.jpg

Helhet 3

Företagets utveckling under avvikande omständigheter

Motivation

Att vara proaktiv i krisen

Laganda och ledarskap

Ekonomisk beredskapsplan