Boosta personalen!

De flesta vuxna tillbringar nästan halva sin vakna tid på arbetsplatsen. Både med tanke på organisationens framgång och den egna individens välmående är det av yttersta vikt att arbetsgemenskapen fungerar. I en välfungerande personalgrupp finns också stora ekonomiska mervärden att hämta, samtidigt konflikter och sjukskrivningar som kunde ha förebyggts kan ha motsatt effekt. 

Hur skapas då en välfungerande arbetsmiljö? En del av ansvaret ligger hos arbetsgivaren där ledningen behöver ha en förmåga att motivera och inspirera. Men även personalen har ett ansvar att för arbetsmiljön och en möjlighet att skapa en produktiv och trivsam miljö.

Lars Losvik pekar här på den otroliga kraft som kan finnas i människor som får möjlighet att frigöra sin energi och använda sin fulla potential. Var och en är ledare för sitt eget arbete, och då är det vars och ens plikt att bidra till gruppen och gemenskapen.