Målmedveten ledarskapsutveckling

Ledarskap är ett mångfacetterat uppdrag. Det handlar om att skapa ordning, reda och struktur, men också om att gå ut och möta medarbetarna och skapa motivation och stimulans. En god ledare måste också vara en god förebild, vara positiv och utåtriktad och själv göra ett bra jobb.

Ett gott ledarskap ligger också i att ständigt söka förbättringar. Ibland måste du tänka helt nytt vad gäller processer och ekonomi. Många chefer lägger mycket av sin energi på att lösa problem i stället för att motivera de medarbetare som är på hugget och vill någonstans.

Både som nybliven eller erfaren ledare på en arbetsplats ställs du inför nya utmaningar dagligen. Hur ska du som ledare agera för att motivera din personal och leda arbetet i en värld som pressar fram ständiga krav på förändring?

Med vuxenpedagogiken som grund lär Lars Losvik ut hur lärprocessen fungerar hos vuxna och hur du som chef kan motivera fram ett lyckat resultat och en god arbetsplats.