IMG_7053.jpg

LEDARSKAP

MOTIVERA FRAM ETT LYCKAT RESULTAT!

Ledarskap är ett mångfacetterat uppdrag. Det handlar om att skapa ordning, reda och struktur, men också om att gå ut och möta medarbetarna och skapa motivation och stimulans.

Både som nybliven eller erfaren ledare på en arbetsplats ställs du inför nya utmaningar dagligen. Hur ska du som ledare agera för att motivera din personal och leda arbetet i en värld som pressar fram ständiga krav på förändring?

Med vuxenpedagogiken som grund lär Lars Losvik ut hur inlärningsprocesser fungerar hos vuxna och hur du som chef kan motivera fram ett lyckat resultat och skapa en god arbetsplats. Genom att tillämpa metoder ur pedagogiskt ledarskap i praktiken inom företag kan vi skapa bättre arbetsklimat där alla tillsammans strävar efter framgång!

Förslag för föreläsningar samt hel- eller halvdags utbildningar:

Framtidens ledarskap

Pedagogiskt ledarskap

Motivera och engagera

Att leda lärande och förändring

Coachande ledarskap

Ledarens mentala styrka

Ny som ledare

Ta kontakt med Lars för att göra utmaningarna till möjligheter och målen till resultat!

Lars Losvik - Det pedagogiska ledarskapet

Varför pedagogiskt ledarskap?

Ännu år 2020 ser man många arbetsplatser som lidar av att ledarskapet är för dåligt, över att det finns medarbetare som inte ger allt och inte är motiverade. Eller att det finns företag som inte klarar av att tillfredsställa sina kunders behov. För att de inte har bra nog kundservice, tillräckligt hög kvalitet eller för att de inte klarar av att vara innovativa och komma fram med nya konkurrenskraftiga produkter.

 

Målet med det pedagogiska ledarskapet är att skapa en dynamisk arbetsplats med ett bra ledarskap och motiverade medarbetare, där fokus ligger på resultat och nöjda kunder. Det här uppnår företag genom just ett bra ledarskap och motiverade medarbetare.

 

Allt detta handlar bara om människor; samspelet mellan människor, bra kommunikation och god tillit.

IMG_6955.jpg