Att bygga goda relationer

Ledarskap:

”Ledarskap är mångfacetterat. Det är managementsidan som handlar om att skapa ordning och reda, att få rätt folk på rätt plats och skapa en plan för vart vi är på väg. Det skapar en förutsägbarhet. Men tyvärr sitter många ledare på sitt rum och gör den planen och kommer aldrig ut för att möta sina medarbetare. En bra chef måste vara förebild och utåtriktad och positiv Det är där det verkliga ledarskapet kommer in, att leda och motivera människor. Det skapar förändring!”

Personalen:

”Vi brukar säga att en anställd ska sätta 80 procent av sin energi till arbete och 20 procent till gruppen för att kunna skapa en god gruppdynamik. Du är på arbetet halva livet och då kan du inte ha tråkigt där. ”

Att möta förändringar i en organisation:

” Ett företag behöver förändras och ibland tänka helt nytt och de förändringarna kräver ett gott ledarskap. Chefen måste kunna förklara varför förändringen ska ske och vad som är målet och motivera det för personalen.”

Kundrelationer:

”Det finns bara en person som betalar lönen och det är kunden. Allt som vi gör måste fokuseras på att kunderna ska vara nöjda och på att till och med överträffa kundens förväntningar. Det gäller både privat och offentlig sektor.”

Hur vuxenpedagogiken kan användas på en arbetsplats:

” För mig har kärnan inom vuxenpedagogiken alltid varit didaktik, att föda lärprocessen och motivera och stimulera människor. Vuxna lär sig också på ett annat sätt än barn. Vuxna har ett större behov av att få förklarat för sig varför de ska lära sig en sak eller ta till sig en förändring. När vi lär oss något nytt skapas det minnesspår i hjärnan. Det är det som gör att vi kan börja göra saker på rutin, vilket kan vara bra och effektivt. Problemet kommer när det sker en förändring eller uppstår nya uppgifter. Därför är det bra att bekanta sig med vuxenpedagogiken även på en arbetsplats.”