Coaching & Mental träning

Förändringstakten i arbetslivet har aldrig varit snabbare än den är i dag. Alla företag och organisationer lever numera i en ständig förändring och det är oftast ett krav för att kunna hänga med i en snabbt föränderlig omvärld.

Förändringar är ofta svåra att möta både för ledning och personal. Från personalhåll kan förändringarna anses onödiga. Den som varit med om många omorganisationer och projekt kan anse att en förändring inte rotts i land innan det är dags för nästa. För ledningen kan situationen också vara arbetskrävande och slitsam.

För att förändringen ska bli lyckad måste både ledningen och personalen veta vart man är på väg och hur man ska ta sig dit. En illa genomförd förändring där varken målet eller vägen är utstakade kan skapa stress och oro på arbetsplatsen.

Men verktyg från vuxenpedagogiken kan de negativa bieffekterna undvikas eller mildras. De kan också hjälpa er att skapa motivation och engagemang i er organisation.